Levensloop advies

Leren van succeservaringen
Ik ga samen met jou op zoek naar jou kwaliteiten, mogelijkheden, ook rekening houdend met jou kwetsbaarheden. Ik benader jou vraag in een levensbrede context van verschillende levensdomeinen. Hierbij vormen jou eigen ervaringen en die van jou ouders het vertrekpunt.  Samen ontwerpen we een goed en realistisch traject voor het opdoen van positieve sociale, studie en/of werkervaringen.

Netwerkzorg
Ik help je bij het betrekken van samenwerkingspartners, ook voor jou belangrijke personen in je eigen sociale netwerk, en zo nodig bij het maken van afspraken met andere hulpverleners.

Uitgangspunten en theorie├źn
Principes van ervaringsgericht leren, inclusief leren, positieve gezondheid, presentietheorie, systeemtheorie, dynamisch stress- kwetsbaarheidsmodel en intu├»tieve intelligentie vormen belangrijke vertrekpunten in mijn advisering.