Mantelzorg advies

Wegwijs en ondersteuning bij regeltaken
Bent u een mantelzorger en op zoek naar informatie en advies? Ik kan u als mantelzorgmakelaar wegwijs maken en ondersteunen met regeltaken in de volle breedte op gebied van zorg, wonen, inkomen, werk, welzijn en juridische zaken.

Mantelzorgvriendelijk beleid
Daarnaast adviseer ik werkgevers over de ontwikkeling van mantelzorgvriendelijk beleid. Denk hierbij aan het waarborgen van een veilige en open cultuur in de organisatie, toepassing van CAO en Maatwerk afspraken en wettelijke verlofregelingen. Ook begeleid ik bewustwordingsprocessen over mantelzorg en verbeterprocessen op de werkvloer om meer inzicht te krijgen in complexe vraagstukken op gebied van ziekteverzuim en het verbeteren van de balans tussen mantelzorg en werk.