Strategisch Advies

Lokale en regionale duurzame ontwikkeling
In mijn werk leer ik  leiders, innovatie teams en regionale innovatie netwerken hoe zij relationele warme data kunnen integreren in hun gangbare kritische denken, analyse en besluitvorming via  feitelijke informatie en big data.   Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van een meer coachend leiderschap en een meer effectieve communicatie,  gezamenlijke besluitvorming en transformatie van huidige systemen. Het resulteert in meer authentieke communicatie en een toename in vertrouwen tussen leiders, teams en stakeholders. Iets wat onmisbaar is in de onvoorspelbare tijd waarin we ons bevinden. 

Internationaal lerend netwerk
Ik werk niet alleen regionaal, maar ook internationaal. Met mijn collega's van  samenwerkingsverband Smarter Futures maken we deel uit van  verschillende lerende innovatie netwerken  voor duurzame regionale ontwikkeling -  zoals @CoralEurope, een community van meer dan 40 Europese regio's, de global Warm Data Lab community  en de European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing.