Luisteren en oog voor warme data

Echt goed luisteren en oog hebben voor warme relationele data in een levensbrede context is meer dan een techniek. Onze basishouding bestaat uit het verbinden met en het erkennen van het individu vanuit een positieve grondhouding. 

Voorkomen van uitsluiting

Het huidige principe van doelgroepen met kwalificaties op basis van groepskenmerken dreigt mensen die net iets anders leren uit te sluiten. Om te voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip raken, benaderen we daarom vragen in de volle breedte en zetten we in op meer ervarend leren.  Hiervoor zoeken we via warme relaties in ons netwerk een passende leeromgeving.

Iedereen is van waarde

Onze grootste bijdrage is het helpen van mensen bij het krijgen van een beter inzicht in hun eigenwaarde. We hebben aandacht voor wat hij of zij kan bijdragen aan het geheel. Of verkennen hoe dit geheel verder ontwikkeld kan worden zodat de persoon een bijdrage kan leveren. Via ervaringsgerichte leertrajecten gaan we vervolgens samen op studiereis.  Al doende leren  mensen hun kwaliteiten en talenten toe te passen.